Bydd cyfle arbennig i bobl Llandysul ddathlu diwrnod Owain Glyndŵr eleni gyda pherfformiad arbennig yn Llyfrgell y dref.

I ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr, sef dydd Sul 16 Medi 2018, mae Cered: Menter Iaith Ceredigion a Grŵp Cefnogwyr Llyfrgell Llandysul wedi trefnu perfformiad o sioe deuluol “Owain Glyndŵr”.

Mae ‘Mewn Cymeriad’ yn gwmni drama sydd yn teithio Cymru i gyflwyno sioeau un-actor llawn hwyl a chyffro am gymeriadau hanesyddol y wlad gan gynnwys Barti Ddu, yr Arglwydd Rhys, Hedd Wyn a David Davies o Landinam. Ysgrifennwyd sioe Owain Glyndŵr gan Eleri Twynog Davies, sefydlydd Mewn Cymeriad, a chaiff y sioe ei pherfformio gan yr actor Gwion Aled Williams. Sioe ryngweithiol ydyw wedi ei hanelu at blant 6 i 11 oed ond mae’n addas ar gyfer y teulu cyfan.

Bydd y sioe yn dechrau am 2.30 y.p. ar 16 Medi yn Llyfrgell Llandysul gyda’r gobaith o’i chynnal y tu allan os yw’r tywydd yn sych. Gofynnir am gyfraniad o £1 y pen tuag at Lyfrgell Llandysul sydd bellach yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr.

Mae Diwrnod Owain Glyndŵr yn dathlu’r diwrnod y cyhoeddwyd Owain Glyndŵr fel Tywysog Cymru yn ystod ei wrthryfel mawr i ryddhau Cymru o reolaeth Lloegr yn 1400.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Plant a Diwylliant, “Yn ogystal â dathlu Diwrnod Owain Glyndŵr y bwriad yw codi ymwybyddiaeth trigolion yr ardal o gysylltiad hanesyddol Owain Glyndŵr gyda Llandysul. Mae’n hyfryd cael dathliad fel hyn yn lleol, felly croeso mawr i bawb.”

Roedd mam Owain Glyndŵr, Elen yn hanu o deulu brenhinol Deheubarth oedd ar un adeg yn ymestyn dros y mwyafrif o dde Cymru nes i’r Saeson gipio llawer o’r tir. Er hyn, roedd teulu Elen yn parhau i feddiannu cwmwd Gwynionydd Is Cerdin lle saif Llandysul a theulu Elen oedd noddwyr Eglwys Llandysul. Roedd un o lysoedd y teulu yn Llandysul ac mae rhai haneswyr lleol o’r farn mai safle’r llys yma yw safle Gwesty’r Porth heddiw sydd ond ychydig fetrau o leoliad y sioe yn Llyfrgell Llandysul.

07/09/2018