Yn dilyn trafodaethau adeiladol rhwng Cyngor Sir Ceredigion a’r NASUWT, ni fydd y streic a drefnwyd ar gyfer 12-14 Chwefror yn mynd yn ei flaen.

08/02/2019