Mae’n amser Panto unwaith eto yn Theatr Felinfach - un o brif brosiectau cymunedol y Theatr a phinacl ar flwyddyn o waith cyfranogol. Eleni, mae’n anodd credu bod y Panto yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed ac mae un aelod o’r cast wedi ymddangos ym mhob un ohonynt!

Beth fydd yr arlwy eleni tybed? Mae’r Theatr ei hun wedi cael ei siâr o sylw gan y cyfryngau yn ystod y flwyddyn. Beth fydd dyfodol Theatr Felinfach yn y pendraw – aros yn ei safle presennol neu symud i leoliad newydd? A beth am Brexit – oes modd ei anwybyddu? Bydd rhaid i chi ddod i un o’r perfformiadau rhwng 8 a 15 Rhagfyr i gael gweld dros eich hun.

Dywedodd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata Theatr Felinfach, “Mae cyfnod y pantomeim yn hynod o gyffrous bob blwyddyn. Mae’n rhoi cyfle i actorion, perfformwyr ac aelodau o’r gymuned gymryd rhan, ar lwyfan neu tu ôl i’r llenni. Daw criw o wirfoddolwyr at ei gilydd yn flynyddol i ddatblygu’r cynllun, y stori a’r sgript dan arweiniad Tîm Creadigol y Theatr. Maent yn dilyn amserlen theatr broffesiynol ac yn creu sioe fawr mewn amser byr. Mae’r cyfnod ymarferion yn fwrlwm ymhlith y cast, yn hwyl a thynnu coes a hefyd yn creu tipyn o gynnwrf. Bydd cynulleidfaoedd yn teithio o bellter i fwynhau stori wreiddiol, newydd a ffres yn gymysg â hynt a helynt trigolion Dyffryn Aeron.”

Heb os nac oni bai, mae Panto Theatr Felinfach yn fwy na phantomeim ac yn hollol unigryw. Os ydych yn dod fel Clwb Ffermwyr Ifanc, Ysgolion Sul, Aelwydydd yr Urdd neu’n deuluoedd, cewch groeso cynnes a llond berfa o hwyl.

Mae perfformiadau yn cychwyn ar ddydd Sadwrn, 08 Rhagfyr am 4yp yna’n parhau o Nos Lun, 10 Rhagfyr i Nos Wener, 14 Rhagfyr am 8yh. Bydd perfformiadau ar ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr am 1yp, 4yp ac 8yh.

Archebwch eich tocynnau ar-lein ar theatrfelinfach.cymru neu drwy ffonio’r Swyddfa Docynnau ar 01570 470697. Mae tocynnau yn £9 i oedolion, £8 i bensiynwyr a £6 i blant.

 

26/11/2018