Mae’r tywydd yn gwella dros y Sul. Ni’n gwbod y byddai’n hyfryd mwynhau Ceredigion ar ei orau, ond bydd yna gyfle i’w fwynhau rywbryd eto. Drwy aros adref, byddwch yn helpu i leihau nifer y bobl a gaiff eu heintio o’r Coronafeirws. Diolch i chi am fwynhau’r tywydd adref, ac aros yn ddiogel.

04/04/2020