05.10.2020

Mae'r A44, Gelli Angharad wedi ail-agor. 

04.10.2020

Mae rhybuddion llifogydd ar gyfer yr afonydd Aeron a Rheidol, ac mae gennym griwiau allan yn delio â gyliau wedi'u blocio a llifogydd.

Mae’r ffyrdd canlynol ar gau yng Ngheredigion:

  • B4337 yn Nhalsarn
  • A44, Gelli Angharad

Disgwylir i'r sefyllfa wella, ond bydd amodau gyrru yn parhau i fod yn heriol. Cynghorir i drigolion gadw golwg ar y rhagolygon.

Bydd unrhyw ddiweddariad pellach yn cael eu rhoi ar y dudalen yma. 

04/10/2020