Mae’r ymgeisydd llwyddiannus wedi’i ethol i gynrychioli Etholaeth Ceredigion yn Senedd Cymru, sef Elin Jones ar ran Plaid Cymru.

Cynhaliwyd Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Ceredigion ddydd Iau, 06 Mai 2021 a’r cyfrif yn cael ei gynnal ddydd Gwener, 07 Mai 2021, yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul.

Nifer y pleidleiswyr a bleidleisiodd yn Etholiad Senedd Cymru: Etholaeth Ceredigion oedd 55.4%.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion: www.ceredigion.gov.uk/etholiadseneddcymru neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol lle gellir gwylio fideo o’r cyhoeddiad.

07/05/2021