Bydd Arloesi Bwyd Cymru yn arddangos yn y sioe Arloesedd Busnes y Fferm yn NEC Birmingham ar 7 a 8 Tachwedd 2018.

Byddant yn cynnig cyngor a chefnogaeth i fusnesau sy'n edrych i arallgyfeirio i weithgynhyrchu bwyd a diod. Byddant hefyd yn tynnu sylw at y diddordeb parhaus o ran ychwanegu gwerth at gynnyrch fferm, yn enwedig yng Nghymru.

Mae arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol yn Arloesi Bwyd Cymru yn darparu cefnogaeth ym mhob maes o arbenigedd technegol o gynlluniau diogelwch bwyd a datblygu cynnyrch newydd i becynnau cynnyrch a chyfleusterau gweithgynhyrchu. Wedi'i anelu at helpu busnesau newydd i gwmnïau sefydledig ac entrepreneuriaid, gallant helpu i lywio’n llwyddiannus drwy gymhlethdod y diwydiant bwyd modern.

Fel rhan o dîm Arloesi Bwyd Cymru, bydd staff Canolfan Bwyd Cymru ar y stondin a byddant yn siarad yn y Sioe. Rheolir a chefnogir Canolfan Fwyd Cymru gan Gyngor Sir Ceredigion.

Mae'r Sioe Arloesedd Busnes y Fferm yn dwyn ynghyd arbenigwyr o'r radd flaenaf i ddarparu'r arweiniad, addysg a chyfleoedd sydd eu hangen i helpu ffermwyr a pherchnogion busnesau gwledig i arallgyfeirio a chynyddu eu hincwm. Nawr yn ei chweched flwyddyn, mae’r sioe wedi sefydlu ei hun yn y calendr fel y prif ddigwyddiad ar gyfer cynlluniau arallgyfeirio gan ffermwyr, tirfeddianwyr ac entrepreneuriaid gwledig arloesol ac amrywiol.

Meddai Arwyn Davies, Rheolwr Datblygu Busnes Canolfan Bwyd Cymru, “Rydym yn falch o'n tîm o arbenigwyr diwydiant bwyd cydnabyddedig rhyngwladol. Mae’r tîm ar gael i'ch helpu i ddod o hyd i'ch ffordd penodol chi, trwy ystod gymhleth o ddisgyblaethau a rheoleiddio bwyd, sy'n cwmpasu maeth a diet, iechyd amgylcheddol, datblygu cynnyrch newydd, dylunio ffatri a gweithle, sicrhau ansawdd, hylendid, diogelwch bwyd, marchnata ac effeithlonrwydd.

“Beth bynnag yw'ch diddordeb yn y diwydiant bwyd a diod - p'un a ydych chi'n ei gyflenwi neu'n ei wneud, yn rhedeg cwmni bwyd, yn gweithio mewn cwmni rhyngwladol mawr, neu'n cymryd eich camau cyntaf i sefydlu busnes bach yn y sector - rydym am helpu.”

Y diwydiant bwyd a diod yw'r sector gweithgynhyrchu mwyaf yn y DU, sy'n cyfrannu £28.8 biliwn i'r economi bob blwyddyn.

Bydd Angela Sawyer, Uwch Dechnolegydd Bwyd yng Nghanolfan Bwyd Cymru hefyd yn siarad yn y Sioe. Bydd yn arwain seminar ar 'arallgyfeirio i brosesu bwyd - archwilio cyfleoedd ac osgoi peryglon'. Mae'r seminar yn cwmpasu'r pethau i'w hystyried cyn lansio busnes newydd ar y sector bwyd a ble i ddod o hyd i gefnogaeth.

Os ydych chi'n ymweld â'r sioe, ewch i siarad ag Arloesi Bwyd Cymru ar stondin rhif 2691. Nid yn unig y byddai ganddynt ddiddordeb i glywed gennych chi, gallant hefyd rannu astudiaethau achos ardderchog o fusnesau bwyd sydd eisoes yn tyfu, yn arloesi ac yn cyrraedd newydd marchnadoedd, diolch i gefnogaeth gan y tîm profiadol.

02/11/2018