Mae trigolion Ceredigion yn cael eu hannog i gymryd gofal heddiw oherwydd yr eira a'r rhew.

Bu criwiau yn trin y prif ffyrdd dros nos a bydd y sefyllfa yn cael ei asesu'n barhaus heddiw.

Cynghorir y cyhoedd i fod yn hynod ofalus.

Gellir gweld unrhyw aflonyddwch i gasgliadau gwastraff ar dudalen Aflonyddwch i’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff.

18/01/2023