Ar ddiwrnod gêm gyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd, lansiwyd gweithgareddau a datgelwyd nifer o brosiectau cyffrous sydd wedi bod ar y gweill yng Ngheredigion.

Daeth disgyblion blwyddyn 5, 6 a 9 Ysgol Henry Richard ynghyd i gael Premiere ffilm, dadorchuddio cerdd, gweithgareddau a fideo Yma o Hyd ar ddydd Llun 21 Tachwedd.

Dechreuodd y cyfan gyda holl ysgolion cynradd Ceredigion yn rhan o weithdy i greu cerdd gyda’r prifardd Ceri Wyn Jones. Aeth yr ysgolion ati i greu ac yna bu Ceri Wyn yn rhoi trefn ar y gwaith a ddaeth i law, gan droi’r gerdd yn rap. Mae’r rap yn dilyn taith y bêl o un ysgol i’r llall gyda’r ysgolion yn pasio, cicio, penio’r bêl ar draws 39 ysgol gynradd. Bu disgyblion blwyddyn 6 ysgolion y sir yn cyfrannu a pherfformio mewn ffilm o’r rap. Datblygwyd y rap i fynd gyda’r gerdd gan y grŵp Roughion.

Mae holl ysgolion uwchradd y sir wedi bod yn rhan o greu cerdd gydag Aneirin Karadog. Mae’r gerdd honno bellach wedi ei droi’n lun gan yr arlunydd Lizzie Spikes.

Mae gwefan yn llawn adnoddau a gweithgareddau wedi ei ryddhau i ysgolion y sir. Mae’n cynnwys heriau wrth Dafydd Iwan, sgwrs gyda Rhys Norrington Davies a sesiwn sylwebu gyda Dylan Ebenezer. Dyma lond y lle o weithgareddau iaith, mathemateg a rhifedd, a chelfyddydau mynegiannol.

I goroni’r cyfan, datblygwyd fideo o ysgolion y sir yn canu Yma o Hyd. Danfonwyd y fideo i Gymdeithas Bêl-Droed Cymru i rannu ‘pob lwc’ o Geredigion. Gellir gweld y fideo ar sianel YouTube Cardi Iaith: https://youtu.be/z24qpA5umcI

Dywedodd y Cynghorydd Ifan Davies, Cadeirydd y Cyngor: “Mae plant Ceredigion wedi bod yn gweithio’n galed i greu’r campweithiau yma i gefnogi ein gwlad yng Nghwpan y Byd. Maent yn edrych fel eu bod wedi mwynhau’r gweithgareddau gan hefyd ddysgu drwy’r Gymraeg. Pob lwc i Gymru wrth bawb yng Ngheredigion!”

Dywedodd Anwen Eleri, Swyddog Cefnogi’r Gymraeg: “Wrth fynd o amgylch ysgolion Ceredigion, mae mor braf gweld bwrlwm y cyffro ymysg ein pobl ifanc, ac hefyd yr athrawon. Mae’r holl waith yn sicr yn gwneud y Gymraeg yn gyffrous a pherthnasol i’n plant. Diolch i’r ysgolion am fod yn rhan o’r cyfnod bythgofiadwy yma yn hanes Cymru.”

Mae yna gyffro mawr yn ysgolion y sir. Maent yn barod i gefnogi Cymru! Pe bai modd troi ymdrech yn goliau, bydd Cymru’n siwr o guro Cwpan y Byd!

21/11/2022