Mae Dŵr Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn profi problemau gweithredol yn Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul, Aberaeron a’r cyffiniau ledled Gorllewin Cymru sy'n effeithio ar y cyflenwad i gwsmeriaid yn yr ardal hon.

Mannau casglu dŵr

Mae Dŵr Cymru wedi sefydlu gorsafoedd casglu dŵr yn y lleoliadau canlynol:

  • Maes Parcio'r Mart, Castell Newydd Emlyn, SA38 9BA
  • Eglwys Sant Tysul, Llandysul, SA44 4QN
  • Maes Parcio Fairfield (pwll nofio), Aberteifi, SA43 1EJ
  • Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA

*Cofiwch fynd â chynhwysydd i gario'r dŵr. Bydd angen berwi’r dŵr.

Ysgolion ar gau

Mae rhai ysgolion ar draws y sir ar gau oherwydd diffyg cyflenwad dŵr, gan gynnwys:

  • Ysgol Talgarreg
  • Ysgol Bro Teifi
  • Ysgol Uwchradd Aberaeron
  • Ysgol Gynradd Aberteifi yn cau 1:30yp 21.12.2022

Bydd Canolfan Hamdden Aberaeron hefyd ar gau.

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda busnesau lleol a sefydliadau partner i ddod o hyd i ddŵr a'i ddosbarthu i'r bobl fwyaf bregus.

Dŵr Cymru

Gellir darllen mwy o wybodaeth ar wefan Dŵr Cymru.

Cyngor

Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

19/12/2022