Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd Ambr ar gyfer gwres eithafol o ddydd Llun 19 tan ddydd Iau 22 Gorffennaf 2021.

Disgwylir tymheredd uchel yn ystod y dydd a'r nos, gan gyrraedd uchafbwynt dydd Iau cyn i'r tymheredd gwmpo ddydd Gwener 23 Gorffennaf. 

I gael cyngor ar dywydd poeth, ewch i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

19/07/2021