Heddiw, 7 Rhagfyr 2020, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Diwrnod Hawliau’r Gymraeg.

Mae heddiw yn ddiwrnod i ddathlu’r gwasanaethau Cymraeg mae sefydliadau’n eu cynnig, a’r hawliau sydd gan bobl i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio gyda nhw. Mae’n gyfle i hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg ac i geisio cynyddu’r nifer sy’n dewis eu defnyddio.

Ar Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg, mae’r Cyngor yn cyhoeddi rhestr o hawliau er mwyn i’n defnyddwyr gwasanaethau wybod bod hawliau ganddynt i ddefnyddio’r Gymraeg. Yn ogystal â hyn, fel Cyngor hoffem weld mwy o bobl yn defnyddio ein gwasanaethau yn Gymraeg. Rydym wedi mynd ati i greu gweithlu fydd yn gallu gweithio’n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly rydym am annog pobl i gysylltu gyda ni yn y Gymraeg.

Datblygwyd hawliau’r Gymraeg yn unol â gofynion Safonau’r Gymraeg.

Gyda ni, mae gennych chi hawl i…

  1. Defnyddio’r Gymraeg ar y ffôn
  2. Ffurflenni Cymraeg
  3. Llythyrau ac e-bost yn Gymraeg
  4. Gwneud cais am swydd yn Gymraeg
  5. Defnyddio’r Gymraeg mewn derbynfa
  6. Arwyddion yn Gymraeg
  7. Gwefannau yn Gymraeg
  8. Dogfennau yn Gymraeg
  9. Negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg

I gael rhestr lawn o’ch hawliau, ac union fanylion yr hawliau sydd gennych chi i ddefnyddio’r Gymraeg, ewch i: https://bit.ly/ComisiynyddyGymraeghawliau.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Ellen ap Gwynn: “Mae Cyngor Sir Ceredigion yn hapus iawn i ddathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg  2020. Mae gyda ni staff gweithgar ac ymroddedig sy’n siarad Cymraeg ar draws gwasanaethau’r Cyngor, ac rydym am annog pobl i gysylltu gyda ni yn y Gymraeg, ac i ddefnyddio’r gwasanaethau Cymraeg hynny sydd ar gael. Os ydych chi’n siaradwr Cymraeg neu’n ddysgwr, sicrhewch eich bod yn gwneud defnydd o’r iaith a’r hawliau hynny sydd ar gael i chi.”

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth: https://bit.ly/HawliauDefnyddiorGymraeg

Eich Cyngor, eich Iaith, eich dewis. 

07/12/2020