Beth yw system fapiau?

Gellir ei ystyried fel fersiwn cyfrifiadurol o fap ond ceir un gwahaniaeth pwysig sef y ffaith ei fod yn fap rhyngweithiol, gan alluogi defnyddwyr i symud o gwmpas y map gan edrych ar haenau penodol o wybodaeth a gyflwynir ar ffurf map. Yng Nghyngor Sir Ceredigion, defnyddir mapiau mewn amrywiaeth o ffyrdd o leoli damweiniau ffyrdd i ddadansoddi dalgylchoedd ysgolion ac ati. Mae Mapiau Ceredigion yn eich galluogi i weld mapiau'r Arolwg Ordnans a haenau o ddata ar ffurf mapiau a ddarperir gan nifer o adrannau Cyngor Sir Ceredigion. Gelwir y casgliadau o haenau data ar ffurf mapiau yn "Themâu" yng ngwasanaeth Mapiau Ceredigion.

Pan fo modd, cyflwynir data cyhoeddus ar ffurf map trwy gyfrwng Mapiau Ceredigion yn Gymraeg ac yn Saesneg.

postcode

Rhowch god post, enw stryd neu gyfeiriad yn y bocs chwilio er mwyn dod o hyd i safle.

legend

Rhowch dic gyferbyn ag un o'r themâu o dan eglurhad y map, i'w gweld ar y sgrin

tick

Cliciwch ar deitl i ehangu'r chwedl

map

Symudwch o gwmpas y map drwy glicio a llusgo

map

Cliciwch unwaith ar y marciau sy'n ymddangos i gael mwy o wybodaeth

zoom

Chwyddwch i mewn neu allan drwy ddefnyddio'r llithrydd +/– neu cliciwch ddwywaith i chwyddo i mewn.

Ni fyddwch yn gallu gweld yr holl wybodaeth ar y map heb chwyddo i mewn at lefel y stryd. Er enghraifft, bydd amlinellau ceisiadau cynllunio (a ddengys fel llinellau neu bwyntiau coch) yn ymddangos wrth i chi chwyddo i mewn yn nes na 2500 metr.