Oriau Agor

Dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau: 09:30 - 18:00
Dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sadwrn: 09:30 - 17:00

Cyfeiriad

Canolfan Alun R. Edwards
Sgwâr y Frenhines
Aberystwyth
SY23 2EB

Ffôn

01970 633717

Oriau Agor

Dydd Llun: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00
Dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00
Dydd Sadwrn: 09:00 - 12:00

Cyferiaid

Swyddfa'r Cyngor
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG

Ffôn

01545 574110

Oriau Agor

Dydd Llun: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00
Dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 16:30
Dydd Sadwrn:10:00 - 12:00

Cyfeiriad

Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 0AT

Ffôn

01545 572500

Oriau Agor

Dydd Llun, dydd Iau, a dydd Gwener: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00
Dydd Mawrth: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00
Dydd Mercher: 09:00 - 13:00 a 14:00 - 16:30
Dydd Sadwrn: 10:00 - 13:00

Cyfeiriad

Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DR

Ffôn

01570 423606

Oriau Agor

Dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener: 10:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00
Dydd Sadwrn: 10:00 - 13:00

Cyfeiriad

Canolfan Ceredigion
Llandysul
SA44 4QS

Ffôn

01545 574236

Oriau Agor

Dydd Mawrth: 16:30 - 18:30
Dydd Iau: 14:30 - 16:30
Dydd Gwener: 16:30 - 19:30
Dydd Sadwrn: 10:00 - 12:00

Cyfeiriad

Sgwâr Uplands
Cei Newydd
SA45 9QH

Ffôn

01545 560803

Oriau Agor

Bydd Gwasanaeth Teithiol (fan) yn ymweld a'r dref:

Dydd Mercher: 14:00 - 16:30 (yn y Farchnad Amaethyddol)
Dydd Gwener: 14:00 - 16:30 (Prif Faes Parcio)

 

Catalog Arlein Llyfrgell Ceredigion

WebOpac

Bydd yn rhaid i chi greu cyfrif arlein gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell a chyfrinair er mwyn adnewyddu a neilltuo eitemau. Cysylltwch trwy ebost a Llyfrgell Ceredigion ar llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk i dderbyn cyfrinair.

Agor Catalog Llyfrgell Ceredigion

Cyfarwyddiadau

Chwiliwch o dan enw'r awdur, teitl neu bwnc
Adnewyddu: logiwch i fewn gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN
Neilltuo: logiwch fewn gyda rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch cyfrinair

Peidiwch â llywio drwy ddefnyddio botymau'r porydd; ond yn hytrach dilynwch gyfarwyddiadau'r catalog.

Gallwch:

  • Chwilio'r basdata er mwyn darganfod pa lyfrau neu eitemau eraill sydd ar gael yn Llyfrgell Ceredigion
  • Neilltuo eitemau yr hoffech eu benthyg
  • Siecio'ch manylion personol
  • Ail fenthyg y llyfrau heb ymweld âr Llyfrgell. Gallwch fenthyg yr eitemau hyd at 3 gwaith y cyfnod benthyg gwreiddiol oni bai fod rhywun arall eisiau benthyg yr eitem honno. Os nad ydych yn gallu adnewyddu'r eitem cysylltwch â'ch cangen lleol

Mae'r rheolau cyfredol sy'n ymwneud â thaliadau a dirwyon yn parhau.

Dalier sylw: Sir wledig yw Ceredigion. Mae hanner y stoc a fenthycir allan ar y llyfrgelloedd teithiol sy'n ymweld â'r gwahanol ardaloedd unwaith y mis. Mae argaeledd yr eitemau yn dibynnu ar amserlen y faniau.

Gallwch Chwilio mewn sawl fordd:

Chwilio Syml: sy'n caniatau chwilio o dan enw'r awdur, teitl neu bwnc. Gallwch deipio 1-2 o eiriau allweddol o'r teitl os nad ydych yn siwr o'r union deitl.

Gallwch gyfyngu'r chwilio i Fformat arbennig e.e. llyfr, fideo, DFD, ac ati neu i Fan gwasanaeth arbennig: Lleoliad e.e. Aberystwyth neu Aberteifi neu Ceinewydd, neu i iaith arbennig e.e. Cymraeg neu Saesneg

Chwilio am dermau: teipiwch derm a chewch y nifer o deitlau sy'n cynnwys y term arbennig hwnnw.

Unwaith y daw'r rhestr o deitlau ar y sgrin cliciwch ar yr ochr chwith er mwyn cael Manylion yr eitem a ddewiswyd. Ar y tudalen nesaf cewch leoliad yr eitemau. Os oes dyddiad o dan Argaeledd mae'r eitem ar Fenthyg. Os na, fe ddylai'r eitem fod ar y silff.

Os gliciwch ar enw'r awdur cewch sgrin yn dangos cyfenw'r awdur. Wrth ychwanegu'r enw cyntaf neu lythrennau cyntaf enw'r awdur a gwasgu 'Enter' cewch restr o deitlau eraill gan yr awdur sydd ar gael yn stoc y Llyfrgell.

Bydd y Disgrifiad Llawn yn dangos sawl copi sydd mewn stoc a lleoliad y copiau.

Bydd y Lleoliad â manylion yn dangos a oes copi ar y silff (Argaeledd = -) neu ddyddiad (dyddiad dychwelyd yr eitem).

Er mwyn dychwelyd i'r tudalen flaenorol = Lefel i fyny.

Fy Nhudalen i / Logio i Mewn:

Rhaid logio i mewn er mwyn ADNEWYDDU a NEILLTUO eitemau.

Defnyddiwch rif cerdyn Llyfrgell Ceredigion a'ch rhif PIN. Cysylltwch a'r llyfrgell i gael PIN trwy ebost llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk

Gallwch wedyn :

  • Edrych ar eich manylion personol
  • Newid eich cyfrinair. Creu gwasanaeth rhybuddio (er mwyn eich rhybuddio am lyfrau newydd ar bwnc arbennig neu gan awdur arbennig)
  • Edrych ar eich Rhestr gadw
  • Awgrymu eitemau i'w prynu
  • Edrych ar eitemau sydd ar Fenthyg gennych, a'r posibilrwydd o'u HADNEWYDDU

Dewiswch 'Fy mhenthyciadau â'r posibilrwydd o adnewyddu'. NAILL AI Dewiswch 'ail fenthyg y cyfan' NEU 'ail fenthyg un teitl'. Wedyn rhaid 'Cadarnhau'r estyniad' a dangosir y dyddiad newydd yn y rhestr.

  • Neilltuo Eitemau

Dewiswch 'Chwilio o'r newydd'. Teipiwch y 'Term chwilio' er mwyn cyrraedd y 'Disgrifiad llawn'. Dewsiwch 'Neilltuo' (gwaelod chwith). Dewiswch y 'man casglu', Cliciwch 'Neilltuwch y llyfr', a daw 'Derbyniwyd eich cais' i fyny. Cliciwch OK.