Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 10 Chwefror 2022 y bydd yn buddsoddi £96m fel bod tua 53,000 o weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru yn cael taliad gros ychwanegol o £1,498.  Dylai gweithwyr gofal sy’n talu treth incwm ar y gyfradd sylfaenol fod yn gallu derbyn tua £1,000 net ar ôl didyniadau.

Cyhoeddwyd y meini prawf ar gyfer bod yn gymwys a gellir eu gweld yma:

Wefan Llywodraeth Cymru - Taliad ychwanegol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol wedi alinio gyda'r Cyflog Byw Gwirioneddol

Bydd Awdurdodau Lleol yn gweinyddu’r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru.  Felly bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gweinyddu’r taliad ac yn rhoi cyllid i gyflogwyr sydd â lleoliad gofal yng Ngheredigion.

Bydd yr holl staff cymwys yn derbyn y taliad yn eu cyflog ym mis Mehefin 2022.

Beth nesaf

Mae Cyngor Sir Ceredigion wrthi’n cysylltu â phob cyflogwr yn y sir a allai fod â staff sy’n gymwys.

Dylai pob aelod o staff cymwys dderbyn ffurflen hawlio oddi wrth eu cyflogwr yn ystod wythnosau cyntaf mis Ebrill 2022.  Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i gael y taliad ond nad ydych wedi derbyn ffurflen hawlio eto, dylech gysylltu â’ch cyflogwr yn y lle cyntaf.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill dylech gysylltu â’r Cyngor drwy e-bostio carerspayment@ceredigion.go.uk.