Tâl am Gofal Preswyl / Nyrsio

​Bydd yr hyn y bydd o bosib angen i chi ei dalu ar gyfer gofal preswyl neu ofal nyrsio yn dibynnu ar eich amgylchiadau ariannol.

Os bydd gennych gynilon sy’n llai na £50,000 (effeithiol o Ebril 2019) mae’n bosib y bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn medru eich cynorthwyo gyda thalu am eich gofal fodd bynnag bydd yn rhaid eich bod wedi derbyn asesiad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n cadarnhau eich bod yn gymwys am ofal preswyl neu ofal nyrsio.

Os cewch eich asesu i fod yn gymwys, byddwch yn cael cynnig asesiad ariannol fydd yn ystyried eich incwm, cynilon ac asedau eraill a byddant o gymorth i ni benderfynu faint fydd angen i chi gyfrannu tuag at gost eich gofal. Os byddwch chi’n penderfynu peidio â darparu eich manylion ariannol bydd angen i chi dalu am gost llawn eich gofal.

Os ydych chi eisoes wedi mynd i ofal preswyl neu ofal nyrsio ac yn hunan ariannu eich gofal, hynny yw, yn talu eich holl ffioedd eich hunain ac y mae eich cynilon erbyn nawr yn llai na £50,000 (effeithiol o Ebril 2019), neu’n agosáu at hynny mi allwch ofyn am asesiad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol i weld a yw’n bosib i ni gynorthwyo gyda’ch ffioedd.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a’r ffioedd yn ein dogfennau Codi Tâl am Ofal a Chymorth Preswyl a Taliadau Gofal Seibiant/Tymor Byr ar gyfer y Flwyddyn 2022/23.

Codi Tâl am Ofal Preswyl / Nyrsio

​Er nad oes tâl am asesiad mae’n bosib y bydd tâl am rai o’r gwasanaethau a ddarperir gennym i oedolion.

Os cewch eich asesu’n gymwys byddwch yn cael cynnig asesiad ariannol fydd yn edrych ar eich incwm, cynilon ac asedau eraill gan fod o gymorth i ni benderfynu faint fydd angen i chi gyfrannu tuag at gost y gofal. Os byddwch chi’n penderfynu peidio â darparu eich manylion ariannol bydd angen i chi dalu am gost lawn eich gofal fodd bynnag, ar gyfer gwasanaethau megis gofal cartref, yr uchafswm i’w dalu (o Ebrill 2020) yw £100 yr wythnos.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a’r ffioedd yn ein dogfennau Codi Tâl am Ofal a Chymorth Amhreswyl a Taliadau Gofal Seibiant/Tymor Byr ar gyfer y Flwyddyn 2022/23.