Mae nifer o doiledau cyhoeddus wedi eu lleoli ar draws y Sir.

Gallwch gael gwybodaeth bellach am eu lleoliadau ar y tudalen Toiledau Cyhoeddus.

Allwedd Toiledau i’r Anabl / Allweddi Radar

Os oes gennych anabledd ac angen mynediad at doiledau i’r anabl, gallwch brynu allwedd Radar o unrhyw un o’r Canolfannau Croeso.

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch anabledd, er enghraifft bathodyn glas dilys, llythyr wrth yr Adran Gwaith a Phensiwn sy’n dangos eich hawl i gael budd-dal anabledd neu lythyr wrth eich Meddyg Teulu.

Mae gwybodaeth am y Canolfannau Croeso yng Ngheredigion, eu lleoliadau, oriau agor a manylion cyswllt ar gael ar wefan Darganfod Ceredigion.