Mae Cynllun y Waled Oren yn un o’r prosiectau mae Llywodraeth Cymru yn eu hariannu yn rhan o Strategaeth Cymru ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd.

Y bwriad yw helpu pobl – yn arbennig y rhai sy’n ymwneud â’r sbectrwm awtistaidd – i ddefnyddio cludiant cyhoeddus yn haws.

Gellir cael gwybodaeth bellach ar y wefan Gwasnaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion.