Weithiau, am lawer o wahanol resymau, gall pobl fynd yn unig, heb neb i gymdeithasu â hwy, i sgwrsio neu i ymweld.

Gall amrywiaeth o asiantaethau gynnig cymorth, a bydd rhai ohonynt yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun ac eraill yn trefnu grwpiau y gallwch ymuno â hwy. 

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i Dewis Cymru. Cyfeiriadur o wasanaethau yw Dewis Cymru y gall pobl ei ddefnyddio i gael gwybod am y gwasanaethau a’r cyfleoedd sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Cyfeillio

Gellir cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Dewis yma.