Gall pobl brofi problemau gyda chadw eu cartrefi’n gynnes naill ai oherwydd bod yr adeilad ei hun yn rhy hen ac yn anodd ei wresogi neu oherwydd nad ydynt yn gallu talu eu biliau gwres neu’n poeni am sut fyddant yn talu eu biliau pan fyddant yn cyrraedd.

Os ydych yn cael trafferthion gyda gwres, efallai bydd y gwefannau canlynol yn ddefnyddiol- er bod rhai o’r gwefannau hyn wedi eu hanelu at bobl hŷn, gall pawb ddefnyddio’r awgrymiadau a chyngor sy’n cael eu cynnig.

Mae Cymdogion Cynnes wedi ei greu gan Gyngor Sir Ceredigion a nifer o asiantaethau lleol ac mae’n darparu gwybodaeth bwysig i helpu’ch hun ac eraill yn ystod y gaeaf: www.ceredigion.gov.uk

Gov.uk: www.gov.uk

Age Cymru: www.age.uk.org.uk

Independent Age: www.independentage.org

Dewisiadau GIG: www.nhs.uk

Age UK: www.ageuk.org.uk

Clwb Clud - Clybiau Olew Ceredigion: www.ceredigion.gov.uk