Mae Wythnos y Gofalwyr yn ymgyrch genedlaethol sy’n cael ei chynnal yn flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, i dynnu sylw at yr heriau y mae Gofalwyr yn eu hwynebu ac i gydnabod eu cyfraniad i’w teuluoedd a’u cymunedau.

Eleni, cynhelir Wythnos y Gofalwyr ar 6ed-12fed o Fehefin 2022. Mae'r holl weithgareddau a welir isod ac yn y Calendr am ddim i Ofalwyr di-dâl.

Rydym hefyd wedi llunio'r Calendr Wythnos y Gofalwyr arbennig i chi. Mae'n gyfle i'ch gwneud chi'n ymwybodol o'r holl weithgareddau sydd am ddim yn ystod mis Mehefin. Gobeithio y byddwch yn ymuno gyda ni i ddathlu’r hyn rydych yn ei wneud dros eich teuluoedd a’r cymunedau yn eich ardal.

Gweler calendr isod neu lawr lwythwch gopi o’r adran ‘I’w lawrlwytho’ ar y dudalen hon.

Dydd Llun 6 Mehefin

Digwyddiad

Stondin Gwybodaeth i Ofalwyr di-dâl

Trefniadaeth

Gofalwyr Ceredigion Carers

Ble?

Ysbyty Bronglais

Amser?

Drwy'r dydd

Sut yr wyf yn ymuno?

Galw-heibio


Digwyddiad

Te Hufen Rhithwir Grŵp Gofalwyr Cymraeg

Trefniadaeth

Gofalwyr Ceredigion Carers

Cysylltwch â Sue Lee
Ffôn Symudol: 07896416640
Ebost: sue@credu.cymru

Ble?

Ar-lein

Time?

2yp - 3yp

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch erbyn dydd Gwener 27/05/2022 i dderbyn eich te hufen.


Dydd Mawrth 7 Mehefin

Digwyddiad

Gweithdy i gefnogi mynediad cadarnhaol i iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg i rieni a gofalwyr plant ag ADL ac anghenion gwybyddol eraill.

Trefniadaeth

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru

Cysylltwch â Cathy Boyle
Ffôn Symudol: 07971598994
Rhif ffôn: 0300 0200 002
Ebost: cathy.boyle@ctcww.org.uk

Ble?

Gwesty'r Royal Ivy Bush, Caerfyrddin

Lluniaeth a chinio am ddim wedi'i gynnwys.

Amser?

10yb - 2yp

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch ymlaen llaw.

Nifer cyfyngedig* o leoedd ar gael i ofalwyr Ceredigion.
*Rhoddir blaenoriaeth i ofalwyr Sir Gaerfyrddin


Digwyddiad

Clywed gan ofalwyr di-dâl: Cael eich adnabod fel gofalydd. Eich profiadau a datrysiadau.

Trefniadaeth

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Llywodraeth Cymru

Bydd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS, yn bresennol yn y cyfarfod hwn

Ble?

Ar-lein

Amser?

10:30yb - 12yp

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch eich lle ar wefan Eventbrite.


Dydd Mercher 8 Mehefin

Digwyddiad

Stondin Gwybodaeth i Ofalwyr di-dâl

Trefniadaeth

Gofalwyr Ceredigion Carers

Ble?

Ysbyty Bronglais

Amser?

Drwy'r dydd

Sut yr wyf yn ymuno?

Galw-heibio


Dydd Iau 9 Mehefin

Digwyddiad

Cyfarfod Gofalwyr Wythnos Gofalwyr

Trefniadaeth

Gofalwyr Ceredigion Carers

Cysylltwch â Sue Lee
Ffôn Symudol: 07896416640
Ebost: sue@credu.cymru

Ble?

Ar-lein ac wyneb yn wyneb ym Mhlas Antaron, Southgate, Aberystwyth SY23 1SF

Amser?

2yp - 3:30yp

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch ymlaen llaw; lleoedd wyneb yn wyneb a rhithwir yn gyfyngedig.


Digwyddiad

Cyfarfod Wythnos Gofalwyr i Rhiant-ofalwyr i’r rheini sydd ag ASD. Cerddwch ar eich cyflymder eich hun.

Trefniadaeth

Gofalwyr Ceredigion Carers

Cysylltwch â Tracy Patrick
Ffôn Symudol: 07976553974
Ebost: tracey@credu.cymru

Ble?

Aberporth

Amser?

10yb - 11yb

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch ymlaen llaw. Lleoedd yn gyfyngedig.


Digwyddiad

Grŵp Rhieni Ifanc Penparcau Sesiwn Celf a Chrefft - Ar gyfer rhieni Ifanc (hyd at 25 oed)

Trefniadaeth

Tim Teulu Cyngor Sir Ceredigion

Cysylltwch â Gail Nolan
Ffôn: 01545 572649
Ebost: timteulu@ceredigion.gov.uk

Ble?

Cartref Gofal Hafan y Waun, Waunfawr.

Cwrdd yn y Ganolfan Blant Integredig, Penparcau

Amser?

10:30yb - 11:30yb

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch ymlaen llaw.


Digwyddiad

Clywed gan ofalwyr di-dâl o gymunedau lleiafrif ethnig: Cael eich adnabod fel gofalydd. Eich profiadau a datrysiadau. Gofalwyr sy’n oedolion o’r gymuned BAME.

Trefniadaeth

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Llywodraeth Cymru

Archebwch eich lle ar wefan Eventbrite neu gyda Chanolfan Gofalwyr Abertawe ar 01792 653344.

Ble?

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Cinio a ddarparwyd.

Amser?

11:30yb - 12:30yp

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch eich lle ar wefan Eventbrite neu gyda Chanolfan Gofalwyr Abertawe ar 01792 653344.


Dydd Gwener 10 Mehefin

Digwyddiad

Cyfarfod Rhiant-ofalwyr i’r rheini sydd â PDA - Te Prynhawn a chyfle i gloncian

Trefniadaeth

Gofalwyr Ceredigion Carers

Cysylltwch â Mandy Dean
Ffôn Symudol: 07976906975
Ebost: mandy@credu.cymru

Ble?

Plas Antaron, Southgate, Aberystwyth, SY23 1SF

Amser?

1:30yp - 3yp

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch ymlaen llaw.


Dydd Iau 16 Mehefin

Digwyddiad

Amgueddfa Caerfyrddin, Taith Dywys Parc yr Esgobion a Gerddi a chinio yn y Black Ox, Caerfyrddin

Trefniadaeth

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru

Cysylltwch â Cathy Boyle
Ffôn Symudol: 07971598994
Ffôn: 0300 0200 002
Ebost: cathy.boyle@ctcww.org.uk

Ble?

Amgueddfa Caerfyrddin

Amser?

11yb

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch ymlaen llaw.

Nifer cyfyngedig* o leoedd ar gael i ofalwyr Ceredigion.
*Rhoddir blaenoriaeth i ofalwyr Sir Gaerfyrddin


Cyflwyniad i gwrs hyfforddi gofalu amdanaf

Dyddiad

Dydd Mawrth 21 Mehefin

Trefniadaeth

Tîm EPP, Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Ffôn: 01554 899035
Ebost: epp.hdd@wales.nhs.uk

Ble?

Ar-lein

Time?

Sesiwn y bore

Sut yr wyf yn ymuno?

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle cysylltwch â'r tîm EPP.


Dyddiad

Dydd Iau 23 Mehefin

Trefniadaeth

Tîm EPP, Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Ffôn: 01554 899035
Ebost: epp.hdd@wales.nhs.uk

Ble?

Aberystwyth

Amser?

Sesiwn y bore

Sut yr wyf yn ymuno?

I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle cysylltwch â'r tîm EPP.


Dydd Iau 30 Mehefin

Digwyddiad

Grŵp Rhieni Ifanc Penparcau - Llyfrgelloedd Ceredigion: cymaint mwy na llyfrau!

Trefniadaeth

Tim Teulu Cyngor Sir Ceredigion

Cysylltwch â Gail Nolan
Ffôn: 01545 572649
Ebost: timteulu@ceredigion.gov.uk

Ble?

Cartref Gofal Hafan y Waun, Waunfawr.

Cwrdd yn y Ganolfan Blant Integredig, Penparcau

Amser?

10:30yb - 11:30yb

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch ymlaen llaw.


Drwy gydol mis Mehefin 2022

Digwyddiad

Saith gweithdy rhithwir am ddim ym mis Mehefin ar gyfer rhieni sy'n gofalu am blant anabl 0-5 oed.

Organisation

Cyswllt – ar gyfer teuluoedd â Phlant Anabl (Ymholiadau digwyddiadau a gweithdai)

Ffôn Symudol: 07904672614
Ebost: cymru@contact.org.uk

Ble?

Ar-lein

Amser?

Drwy gydol mis Mehefin

Sut yr wyf yn ymuno?

Archebwch eich lle ar wefan Eventbrite.


Gofalwyr Cymru - MeTime

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cynhalwyr Cymru (Saesneg yn unig).