Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd pob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru i wneud cais am daliad untro o £500.

Diben y taliad yw cydnabod y pwysau ariannol y mae llawer o ofalwyr di-dâl wedi’u hwynebu yn ystod y pandemig ac i helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol y maen nhw wedi’u hwynebu. Mae’r taliad ar gyfer gofalwyr di-dâl sy’n gofalu am rywun o leiaf 35 awr yr wythnos ac sydd ar incwm isel.


Mae’r cynllun hwn bellach wedi cau. Bydd ceisiadau a dderbyniwyd eisoes yn cael eu prosesu erbyn 25 Tachwedd 2022.

Bydd pob cais a dderbynnir cyn 5pm ar 2 Medi yn cael ei brosesu erbyn 25 Tachwedd 2022.