Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn ymgyrch genedlaethol sy’n cael ei chynnal yn flynyddol i godi ymwybyddiaeth o’ch hawliau fel gofalwyr di-dâl. Eleni, bydd yn digwydd ar 25 Tachwedd 2021.

Fel arwydd bach o werthfawrogiad am bopeth yr ydych yn ei wneud, mae'r Uned Gofalwyr a'n partneriaid lleol a chenedlaethol wedi bod yn cynllunio llawer o weithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt. Mae’r gweithgareddau hyn wedi’u llunio ar sail eich adborth chi ac maent wedi eu cynllunio ar eich cyfer chi’n benodol.

Dim ond un ffordd yn unig yw hon ymhlith nifer o ffyrdd yr ydym ni am eich helpu chi i gael mynediad at y gefnogaeth sydd ar gael ar eich cyfer, os a phan y mae ei hangen arnoch (gweler y gweithgareddau isod). Gweler cylchlythyr yn yr adran ‘i’w lawr lwytho’ y dudalen hon. Mae’r holl weithgareddau a welir isod ac yn y cylchlythur am ddim i ofalwyr di-dâl.

Rydym wedi llunio Cylchlythyr Diwrnod Hawliau Gofalwyr arbennig i chi. Mae'n gyfle i'ch gwneud chi'n ymwybodol o'r holl weithgareddau sydd ar gael i chi AM DDIM dros y misoedd nesaf (gweler cylchlythyr yn yr adran ‘i’w lawr lwytho’ y dudalen hon).

Gobeithio y byddwch yn ymuno gyda ni i ddarganfod mwy am eich hawliau, i gael atebion ymarferol a chyngor defnyddiol i’ch helpu yn eich rôl ofalu.

Tip: Gallwch hefyd ymuno ag unrhyw sesiwn Zoom dros y ffôn trwy alw 0330 088 5830 a rhoi manylion ID y cyfarfod. Byddwch yn talu cyfraddau lleol i ymuno o ffôn y tŷ. Os byddwch yn defnyddio ffôn symudol, bydd y munudau a ddefnyddir yn dod o’ch lwfans galwadau.

Yn ogystal â Gofalwyr di-dâl yng Ngheredigion, mae rhai o'r digwyddiadau yn agored i Ofalwyr di-dâl sy'n byw/gofalu yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Chymru i gyd. Gweler y rhestr isod.

Dyddiad: 28/10/2021
Amserau: 18:45 - 21:15

 • Ffyrdd i gael eich clywed
 • Cynyddu eich dealltwriaeth o’r ‘system gofal a chymorth'
 • Sut i wella eich sgiliau trafod a phendantrwydd
 • a mwy…

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro.

Mae archebu lle'n hanfodol. Archebwch eich lle di-dâl ar-lein drwy fynd i wefan Eventbrite (Saesneg yn unig).

I ddarganfod mwy neu i archebu lle, ffoniwch y rhif canlynol 01970 633564 neu e-bostiwch unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk.

Dyddiad: 09/11/2021
Amserau: 9:45 - 16:16

Bydd y diwrnod encilio yn cynnwys:

 • Therapi ioga ysgafn
 • Gofal meddyliol i leihau gofidion
 • Gwaith anadlu
 • Technegau ymlacio

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro.

Ble? Aberteifi (neu Ar draws Zoom os yw’n well gennych).

Mae archebu lle'n hanfodol. I archebu'ch lle neu i ddarganfod mwy, cysylltwch â Gofal Ioga Holistig Cymru ar hycw18@gmail.com / 07891 504090 / 01437 562200

Dyddiad: 14/11/2021
Amserau: 09:45 - 16:15

Bydd y diwrnod encilio yn cynnwys:

 • Therapi Ioga ysgafn
 • Gofal meddyliol i leihau gofidion
 • Gwaith anadlu
 • Technegau ymlacio

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro.

Ble? Yoga Satsanga Ashram, Login. Nr Clunderwen. (neu Ar draws Zoom os yw’n well gennych).

Mae archebu lle’n hanfodol. I archebu’ch lle neu i ddarganfod mwy, cysylltwch â Gofal Ioga Holistig Cymru ar hycw18@gmail.com / 07891 504090 / 01437 562200

Dyddiad: 12/11/2021, 19/11/2021 a 26/11/2021
Amserau: 13:30 - 15:30

Rydym ni, ofalwyr, yn gwybod pa mor bwysig yw gofalu amdanom ein hunain yn ogystal â gofalu am eraill, ond yn rhy aml o lawer, gallwn fod wedi blino’n lân ac nid ydym yn siŵr sut mae cael yr amser na’r ynni i sicrhau’r gofal priodol i ni’n hunain.

Ar y cwrs byr hwn, byddwn yn ystyried gyda’n gilydd sut y gallwn ddod o hyd i amser i ni ein hunain a sut mae magu nerth newydd, hyd yn oed pan fo pethau’n ymddangos yn anodd iawn.

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion.

Mae archebu lle'n hanfodol. Archebwch eich lle di-dâl ar-lein drwy fynd i wefan Eventbrite (Saesneg yn unig).

I ddarganfod mwy neu i archebu lle, galwch 03330 143377 neu e-bostiwch ceredigion@credu.cymru.

Dyddiad: 21/11/2021
Amserau: 09:15 - 16:15

Bydd y diwrnod encilio yn cynnwys:

 • Therapi Ioga ysgafn
 • Gofal meddyliol i leihau gofidion
 • Gwaith anadlu
 • Technegau ymlacio

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro.

Ble? Canolfan Magu, Caerfyrddin (neu Ar draws Zoom os yw’n well gennych).

Mae archebu lle’n hanfodol. I archebu’ch lle neu i ddarganfod mwy, cysylltwch â Gofal Ioga Holistig Cymru ar hycw18@gmail.com / 07891 504090 / 01437 562200

Wedi Gohirio

Dyddiad: 22/11/2021
Amserau: 13:00 - 15:00

I ofalwyr (a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt)

 • Dewch i gael y profiad o fod mewn coedwig yng Nghymru a darganfod mwy amdani;
 • Dewch i gael eich ysbrydoli gan fyd natur o’ch cwmpas;
 • Ymgollwch yn yr eiliad a datglowch eich creadigrwydd;
 • …a chwiliwch am antur!

Ble? Coed Tyllwyd, Llanfarian.

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion.

Mae archebu lle’n hanfodol. Lleoedd cyfyngedig: archebwch eich lle erbyn 11 Tachwedd 2021 ar wefan Eventbrite neu cysylltwch â Charlie o 'Tir Coed' drwy ffonio'r rhif canlynol 01970 636909 neu anfonwch e-bost i info@tircoed.org.uk.

Darperir cludiant – byddwch yn cael rhagor o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

Darperir lloches, coffi a thŷ bach gwrtaith.

Gwisg: Gwisgwch ddillad gwrth-ddŵr a haenau cynnes. Mae esgidiau fflat yn hanfodol; gall rhai o’r gweithgareddau fod ar dir garw a serth.

Dyddiad: 23/11/2021
Amserau: 12:00 - 13:30

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro.

Ymunwch â’r cyfarfod Zoom https://ceredigion.zoom.us/j/83759130141

ID Cyfarfod: 837 5913 0141

I ddarganfod mwy ffoniwch y rhif canlynol 01970 633564 neu e-bostiwch unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk.

Dyddiad: 25/11/2021
Amserau: 09:30 - 14:00* (Gallwch archebu lle ar gymaint neu ar gyn lleied o weithdai ag y dymunwch o fewn yr amser a roddir)

Am restr lawn o’r gweithdai, cysylltwch â Ruth Wilson: 01970 624756.

Cynhelir y gweithdai celf yn
Swyddfeydd Adferiad Recovery,
9, Ffordd Portland, Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NL

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion.

Mae archebu lle’n hanfodol. I archebu’ch lle neu i ddarganfod mwy, cysylltwch â Ruth Wilson drwy ffonio’r rhif canlynol 01970 624756 neu e-bostiwch ruth.wilson@hafal.org.

O fewn yr amser a roddir, cynhelir nifer o weithdai celf. Mae croeso i chi archebu lle ar gymaint neu ar gyn lleied o weithdai ag y dymunwch o fewn yr amser a roddir.

Mae croeso i chi ddod â’r unigolion yr ydych yn gofalu ar eu hôl gyda chi i’r gweithdai hyn – bydd lle iddynt wneud y canlynol:

 • sgwrsio â’n staff cyfeillgar a chyfarfod â phobl eraill
 • dod i wybod am y pethau cyffrous y mae Adferiad Recovery yn eu cynnal yn y gymuned
 • darganfod sut y gallai Adferiad Recovery eich cynorthwyo chi/gynorthwyo’ch teulu

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Dyddiad: 25/11/2021
Amserau: 16:00 - 18:00

Ymunwch â’r Fforwm Gofalwyr â’r Uned Gofalwyr i gael sgwrs am:

 • Beth sy'n gweithio;
 • Beth sydd ddim yn gweithio;
 • Sut y gellir defnyddio taliadau uniongyrchol

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Ngheredigion.

Ymunwch â'r cyfarfod Zoom https://ceredigion.zoom.us/j/87682078082

ID Cyfarfod: 876 8207 8082

I ddarganfod mwy cysylltwch drwy ffonio’r rhif canlynol 01970 633564 neu e-bostiwch unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk.

Dyddiad: 25/11/2021
Amserau: 18:00 - 19:00

Delivered by Carers Wales and Carers Trust Crossroads West Wales.

Agored i bob Gofalwr di-dâl sy'n byw/gofalu yng Nghymru.

Ymunwch â'r cyfarfod Zoom https://us02web.zoom.us/j/87060803992?pwd=Mk81cmMyUC9jdzV6WWwxSXVqR0xSQT09

ID Cyfarfod: 870 6080 3992
Cod: 041067

Rydym yn diweddaru ein tudalennau gwe gyda gweithgareddau newydd yn rheolaidd. Cadwch eich llygaid wedi'u plicio am ragor o wybodaeth yma ac ar ein cyfryngau cymdeithasol ac (i'r rhai ohonoch sydd eisoes wedi cofrestru i'n gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr) yn eich e-byst/yn y post.

Heb gofrestru eto? Byddwch y cyntaf i wybod am weithgareddau newydd i Ofalwyr - ymunwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr yn Rhad ac am Ddim i gael ei anfon diweddariadau gweithgareddau yn rheolaidd.