Mae’r canllaw hwn ar gyfer cyn-filwyr y Lluoedd Arfog a’u ffrindiau a’u teuluoedd sydd a chyfrifoldebau gofalu.

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Adnabod fel Gofalwr
  • Cefnogaeth ariannol
  • Cefnogaeth ymarferol
  • Rheoli materion rhywun
  • Technoleg i gynorthwyo yn eich rôl ofalu
  • Cefnogaeth fel Cyn-filwr Milwrol
  • Gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer ble i gael cefnogaeth

Canllaw i Gyn-Filwyr Lluoedd Arfog - Gofalwyr Cymru