Yn anffodus, mae Cronfa Gofalwyr Ceredigion bellach wedi’i chau i geisiadau newydd. Bydd ceisiadau a gyflwynir cyn i'r gronfa gau yn parhau i gael eu prosesu ond ni dderbynnir unrhyw geisiadau newydd.

Rydym yn gobeithio gallu ailagor y gronfa yn yr hydref. Bydd newyddion pellach am hyn yn dilyn yn ddiweddarach eleni.

Os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am Gronfa Gofalwyr Ceredigion, cofrestrwch gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.

I ddarganfod sut i ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, ewch i Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr - Cyngor Sir Ceredigion.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol
Ffôn: 01545 574 200
Ebost: cysylltu@ceredigion.gov.uk