Ydych chi’n ei chael hi’n ffwdanus i baratoi pryd poeth ar eich cyfer oherwydd anabledd, salwch neu am eich bod yn fregus o ran eich oedran?

Cinio rostOs felly, ydych chi’n medru rhoi pryd yn y microdon neu’r ffwrn i’w aildwymo?

Os YDYCH – a ydych chi wedi meddwl am yr opsiynau canlynol?

Archfarchnadoedd - mae’r mwyafrif o Archfarchnadoedd bellach yn cadw stoc o amrywiaeth o brydau parod – yn ffres ac wedi eu rhewi – y bydd yn ofynnol i chi eu twymo. Os ydych chi neu os oes gennych chi rywun rydych chi’n eu hadnabod yn medru defnyddio’r we, mae nifer o archfarchnadoedd bellach yn medru cynnig gwasanaeth siopa ar lein a chaiff y bwyd ei gludo i’ch drws.

Cwmnïau Prydau Rhewedig Arbenigol – mi allwch chwilio ar y we am nifer o gwmnïau sy’n cynnig gwasanaeth bwyd rhewedig. Maent yn darparu ar gyfer pob math o ddiet a diwylliannau.

Yn aml iawn bydd y cwmnïau yma fodlon anfon llyfryn o’u bwydydd atoch am ddim. Un cwmni o’r fath yw Wiltshire Farm Foods (Llinell Gymorth Cwsmeriaid 0800 0843460) ac y mae’r ddolen gyswllt i’w gwefan fel a ganlyn: Wiltshire Farm Foods

Os NAD YDYCH mae’n bosib y gall Cyngor Sir Ceredigion gynnig gwasanaeth Prydau yn y Cartref i chi a darparu pryd poeth da yn syth i’ch drws.

Mae’r pris fesul pryd ar hyn o bryd yn £7.20. Gellir hefyd darparu swper yr un pryd am gost ychwanegol o £3.10. Er mwyn cael mynediad i’r gwasanaeth bydd angen i chi gael eich asesu i weld a ydych chi’n gymwys.

Os hoffech chi gael eich asesu ar gyfer y gwasanaeth yma ffoniwch Porth Gofal ar 01545 574000.

Os ydych chi’n medru paratoi pryd ai peidio mae’n bosib yr hoffech ystyried glybiau cinio:

Clybiau Cinio

Caiff amrywiaeth o glybiau cinio eu trefnu ar draws y Sir lle byddwch nid yn unig yn derbyn pryd poeth ond hefyd yn cael y cyfle i gymdeithasu. Cliciwch ar y ddolen gyswllt i’r Adran ar Glybiau Cinio am fwy o wybodaeth: Clybiau Cinio