Cymhorthion ac Addasiadau

Os oes arnoch angen cyngor ar gymhorthion ac addasiadau i’ch galluogi i fyw’n ddiogel yn eich cartref, efallai y bydd yr Asiantaethau a’r Gwasanaethau canlynol yn medru bod o gymorth:

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i wefan Dewis Cymru, sef cyfeirlyfr o wasanaethau y gall pobl ei ddefnyddio er mwyn cael gwybod am wasanaethau a chyfleoedd sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Atgyweirio ac Addasu Cartrefi

Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â Dewis ar gael yma.