Roedd yr Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) yn cael I dechrae yn ystod y cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol yn yn Mawrth 2006.

Logo Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau CymdeithasolMae'r Asiantaeth yn aneli i cefnogi awdurdodau lleol i cynyddu welliant ag hyrwyddo rhagoriaeth tu fewn wasanaethau cymdeithasol. Wedi ei lleoli yn yr Asiantaeth Llywodraeth Lleol, mae'r Asiantaethyn cynnwys tim canolog a tair cyfarwyddwyr rhanbarthol sy'n gweithio o'i ardal.

Mae'r AGGC efo pwyslais gryf ar:

  • wellhau'r dosbarthiad y wasanaeth a galluogi aelodau a swyddogion i deall ei perfformiad
  • galluogi cynghorydd i wellhau ei penderfyniadau ac wneud newidiadau i wasanaethau ar sail well dealldwriaeth ac dehongliad o ymarfer wedi sylfaenu ar tystiolaeth
  • cynghorydd yn weithio efo ei gilydd i ehangu y rhannu o ymarfer dda, i wneud yn siwr fod grwpiau archolladwy yn cael wasanaeth ardderchog

Mae safle we AGGC yn dal wybodaeth nid yn unig am fusnes uniongyrchol yr asiantaeth, ond hefyd wybodaeth mwy eang am gofal cymdeithasol fel:

  • system cyfundod plant
  • taliadau uniongyrchol
  • assesiadau Unedig
  • edrych ar ol oedolion archolladwy
  • cyd adolygiad yng Nghymru
  • ac llawer mwy

I weld a wybodaeth diweddar ymweld a www.ssiacymru.org.uk.

Cysylltu efo'r AGGC:

Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol
Asiantaeth Llywodraeth Lleol Cymraeg
Ty Llywodraeth Lleol
Drake Walk
Caerdydd
CF10 4LG

Safle We

www.ssiacymru.org.uk

Ebost

ssiaenquiries@wlga.gov.uk

Ffon

02920 468685