O'r 1af o Hydref ymlaen, fe fydd hi'n anghyfreithlon i ysmygu mewn cerbyd preifat os oes rhywun dan 18 mlwydd oed yn bresennol.

Logo Cychwyn Iach CymruO'r 1af o Hydref fe fydd hi'n drosedd:

  • i berson o unrhyw oedran ysmygu mewn cerbyd preifat pan fo rhywun dan 18 mlwydd oed yn bresennol
  • i yrwr fethu ag atal rhywun rhag ysmygu yn yr amodau hyn

Fe fydd yna gosb benodedig o £50 i'r ddwy drosedd. A bod rhywun yn cyflawni'r ddwy drosedd fe fyddant yn derbyn dwy ddirwy.

Mae'r ddeddfwriaeth newydd yma yn cael ei chyflwyno oherwydd y gwybodaeth sy'n bodoli yn honni fod mwg ail-law yn gallu crael effaith sylweddol a'r iechyd bobl, yn enwedig plant a phobl ifanc.

Pan fod plentyn yn anadlu mwg ail-law, mae'n anadlu tua 4,000 o gemegion sydd yn cynnyddu'r risg iddynt ddatblygu afiechydon megis heintiau a'r y pibellau anadlu isaf, asthma, anhwyldre y glust ganol a heintiau difrifol eraill megis meningitis a syndrom marwolaeth sydyn babanod. Mae plant ifanc yn arbennig mewn perygl o'r effaith o mwg ail-law oherwydd bod nhw methu a dianc. Mae cemegion gwenwinog sydd yn y mwg ail-law yn gallu ymdroi mewn cerbyd amgaeedig am peth amser ar ol diffodd y sigarét, gyda'r cemegion yn cael ei amsigno mewn i leinin to a ffabrig seddu y car, felly nid yw agor y ffenestri yn mynd i gwneud llawer o gwahaniaeth i iechyd plentyn.