Mae'r tudalen hwn yn rhoi gwybodaeth bwsig i chi am bob agwedd ar ddeddfwriaeth rheoli tybaco a orfodir gan eich Gwansanaeth Safonau Masnach lleol.

Mae'r Arweiniad Tybaco canlynol yn rhoi cyngor i chi sy'm egluro sut i gydymffurfio â'r gyfraith a diogelu eich busnes ac mae'n eich cyfeirio at wasanaethau y gallwch eu defnyddio i gael mwy o wybodaeth neu roi gwybod am unrhyw bryderon sydd gennych.

Mae'n wedi'i rannu'n adrannau sy'n ymdrin â'r canlynol:

  • Gwethu Tybaco i rai Dan Oed
  • Labelu Tybaco
  • Tybaco Ffug
  • Cynhyrchion Tybaco Arbenigol
  • Hysbysebu Tybaco un y Man Gwerthu

Mae'r posteri hyn, Peidiwch Dyfalu Oedrannau a Oedran Go Iawn, yn dangos yn amlwg pa mor anodd yw dyfalu oedran rhywun, a gallant fod yn ddefnyddiol wrth atgoffa staff o bwysigrwydd gofyn am brawf oedran pan fo pobl yn prynu tybaco a nwyddau cysylltiedig. All y poster Till Reminder bod yn defnyddiol hefyd.