Addysgwch eich hun - Deallwch beth yw'ch diodydd - Cymerwch reolaeth

Cyfarwyddwch â'r Ffeithiau

  • Mae yfed ym mhlant a phobl ifanc yng Nghymru yn parhau i fod yn achos I bryderu, gyda 17% o ddynion a 14% o fenywod 11-16 mlwydd oed yn yfed alcohol oleuaf unwaith yr wythnos
  • Mae'r nifer o bobl ifanc o dan 18 mlwydd oed sydd yn derbyn triniaeth mewn ysbyty oherwydd amgylchiadau berthnasol I alcohol yn gostwng, serch hyn roedd dal tua 410 o bobl ifanc yn gorffod derbyn triniaeth mewn ysbyty yn y cyfnod diweddaraf
  • Mae alcohol yn gyffur pwerus ac yn un sy'n gyfreithlon, ond mae'n dal i fod yn gyffur. Mae'n newid y modd y mae'ch corff yn gweithio, mae'n amharu â'ch meddyliau, mae'n gwneud i chi deimlo'n wahanol ac yn newid eich ymddygiad
  • Nid dim ond i alcoholyddion ac yfwyr caeth y mae alcohol yn beryglus – gall achosi problemau i chi hyd yn oed os nad yfoch chi alcohol erioed o'r blaen
  • Cadwch yn iach – deallwch beth yw'r goblygiadau i'ch meddwl a'ch corff
  • Mae dros 1000 o bobl ifanc o dan 16 oed yn dioddef anafiadau difrifol i'w hwynebau bob WYTHNOS oherwydd alcohol – peidiwch â dod yn un arall o ystadegau'r Deyrnas Unedig
  • Rhaid bod yn 18 oed i brynu alcohol – nid oes eithriadau
  • Ni fydd yfed gormod yn gwneud argraff ar neb – yn enwedig y rhyw arall

Dyle'r llyfryn canlynol Meddwl Am Yfed darparu mwy o gwybodaeth i chi.

Ymwelwch â gwefan "Pam gadael i'r diod dewis - Gwybodaeth i Bobl Ifanc" i ddarganfod mwy.