Pecyn adnoddau i athrawon.

Glanhau dwyloMae Swyddogion Tîm Gwella Iechyd Cyngor Sir Ceredigion, wrth weithio mewn partneriaeth â'r rhaglen Ysgolion Iach, y tîm diogelu iechyd y cyhoedd a'r gwasanaeth nyrsys ysgol, wedi llunio 'Dwylo i Fyny am Ddwylo Glân'.

Lluniwyd y pecyn adnoddau i roi arweiniad a syniadau i ysgolion ynglŷn â sut o gyflwyno sesiynau sydd a wnelo â glanweithdra personol. Fe'i hanelir at unrhyw un yn yr ysgol sy'n gallu cyflwyno sesiynau am lanweithdra personol i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.

Datblygwyd cynlluniau gwersi enghreifftiol, sy'n caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd yn dibynnu ar yr amser sydd ar gael. Mae'r pecyn yn cynnwys awgrymiadau i wella ymwybyddiaeth plant ynghylch golchi dwylo.

Dyma ein pecyn cymorth 'Dwylo i Fyny am Ddwylo Glan' i Athrawon, Cymorthwywyr Cymorth Dysgu a Chydlynwyr Iechyd Ysgolion ewch i.