Gwnewch newidiadau bach heb fawr o gost i'ch bywyd bob dydd - gall y rhain wneud gwahaniaeth mawr i'ch iechyd.

Logo Newid am OesEfallai i chi weld hysbysebion ar y teledu yn ddiweddar ynghylch Newid am Oes sef ymgyrch wedi ei hanelu at deuluoedd a phlant a cheir pecyn croeso sy'n cynnwys pentwr o syniadau a chymorth i roi dyfodol hapusach ac iachach i deuluoedd. Nid oes rhaid i hyn fod yn anodd nac yn ddrud - mae llawer o newidiadau bach y gallwch eu gwneud fel cerdded ychydig o'r ffordd i'r gwaith neu sicrhau eich bod yn bwyta'n iach. Mae pethau eraill fel rhoi'r gorau i ysmygu ychydig yn anoddach, ond mae camau bach y gallwch eu cymryd i'ch helpu i lwyddo.

Mae pecynnau gwybodaeth dwyieithog rhad ac am ddim yn awr ar gael i deuluoedd a phlant yng Nghymru drwy linell archebu Her Iechyd Cymru. Mae'r pecyn yn cynnwys:

  • Llyfryn 5-y-dydd a cherdyn post Her Iechyd Cymru
  • Y llawlyfr ar gyfer plant iach a hapus
  • Siart wal 5-y-dydd ac ychydig o sticeri ffrwythau a llysiau
  • Dalennau o sticeri hwyl

Ceir rhaff sgipio neu ffrisbi am ddim gyda phob pecyn.

Mae'r pecynnau hyn ar gael i bob teulu yng Nghymru – un i bob teulu. Ffoniwch 0845 606 4050 er mwyn archebu eich pecyn rhad ac am ddim. Mae'r llinell archebu ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:00 a 17:00. Mae peiriant ateb ar gael ar gyfer yr holl alwadau a wneir y tu allan i'r oriau hyn. Gadewch eich holl fanylion cyswllt fel y gallwn brosesu eich ceisiadau. Os ydych chi am i ni gysylltu â chi cofiwch adael eich rhif ffôn.

Bellach mae gan bob ardal leol ei fersiwn ei hunan o Her Iechyd Cymru ynghyd â gwefan leol sy'n cynnwys gwybodaeth am faterion lleol. Gallwch weld y wefan drwy fynd at www.ceredigion.gov.uk/heriechyd neu drwy gysylltu â Thîm Gwella Iechyd y Cyngor Sir ar 01545 572105 am ragor o wybodaeth.