Rhaglenni Cerdded

Grŵp o bobl yn cerdded gyda'i giNid oes dim dwywaith amdani, mae cerdded yn llesol ichi. Mae'n gwneud lles i'ch calon, mae'n gwneud lles i'ch ysgyfaint, mae'n hybu twf cyhyrau ac esgyrn eich plant ac mae'n hybu'ch teimlad o ffyniant! Mae tystiolaeth wyddonol gref erbyn hyn yn ategu'r buddion lawer i'r iechyd o gerdded yn rheolaidd.

Mae Ceredigion â'i harfordir a'i chefn gwlad hyfryd yn darparu amgylchedd delfrydol ar gyfer mynd allan i'r awyr agored, ac mae llawer o deithiau cerdded ar gael i bobl â'r holl wahanol lefelau o allu.

Mae Age Concern Cymru yn cynnig wybodaeth ar gweithgaredd corfforol a cerdded i pobl dros 50 ar y wefan www.ageuk.org.uk/cymru.

Mae rhestr o deithiau cerdded lleol ar gael ar ein gwefannau lleol ar gyfer twristiaeth a cherddwyr: