Mae'r pil atal cenhedlu brys ar gael yn rhad ac am ddim o'r ferylloedd canlynol yng Ngheredigion:

Tregaron

Feryllfa Evans, D.H. (01974 298265)

Aberystwyth

Boots (01970 612292)
Feryllfa archfarchnad Morrisons (01970 617108)

Llanbedr Pont Steffan

Boots (01570 422568)

Aberaeron

Boots (01545 571231)
Lloyds (01545 570324)

Castell Newydd Emlyn

Boots (01239 710240)

Aberteifi

Boots (01239 621578)

Llandysul

Feryllfa Tysul (01559 362204)

Aberporth

Feryllfa Penrhyn (01239 810228)

Plîs Nodwch: Y fferyllydd ac nid y fferyllfa sydd yn medru rhoi y pil atal cenhedlu allan felly ffoniwch y feryllfa yn gyntaf i gwneud yn siwr bod y fferyllydd sydd ar dyletswydd yn gymwys i gyflenwi yn rhad ac am ddim.

Mae dulliau atal cenhedlu brys hefyd ar gael o ddoctoriaid, clinigau cynllunio teulu (pan mae person cymwys yn bresennol) a Ward Rhiannon, Ysbyty Bronglais, Aberystwyt