Saff Mewn Sach - Cynllun Cerdyn Condom Ceredigion

Logo Cover UpMae'r Cynllun Cerdyn Condom Ceredigion - Cynllun Cerdyn "C" - yn menter iechyd cyhoeddus a gafodd eu cyflwyno yn Ceredigion yn 2001. Bwyriad y cynllun yw:

  • i darparu gondoms am ddim i pobl ifanc oedran 14 - 25
  • i darparu gwybodaeth geiriol a ysgrifenedig ar iechyd rhywiol

Aberystwyth

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Coleg Ceredigion
Ysgol Gyfun Penweddig
Ysgol Gyfun Penglais
Meddygfa Borth
Canolfan Iechyd Myfyrwyr Aberystwyth

Aberaeron

Ysbyty Aberaeron
Clwb Ieuenctid Aberaeron (the drop-in)
Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberteifi

Area 43
Coleg Ceredigion
Ysgol Gyfun Aberteifi

Llandysul

Clwb Ieuenctid Tysul
Ysgol Uwchradd Dyffryn Teifi

Castell Newydd Emlyn

Meddygfa Adpar

Cei Newydd

Clwb Ieuenctid Cei Newydd

Tregaron

Ysgol Uwchradd Tregaron

Llanbedr Pont Steffan

Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont Steffan
FPC Llanbedr Pont Steffan