Mae'r rhaglen Codi Calon yn cefnogi'r gwaith o hybu ffyrdd iach o fyw ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl parhaus yng Ngheredigion.

Codi CalonGwneir hyn drwy gynnig hyfforddiant i staff, drwy baratoi gwybodaeth briodol a thrwy gefnogi grwpiau a sefydliadau i greu mwy o gyfleoedd i bobl ddilyn bywydau iachach. Trwy'r cynlluniau hyn, bwriad Codi Calon yw gwella iechyd corfforol ac iechyd meddwl. Am fwy o wybodaeth ewch I wefan Gweithredu dros iechyd Meddwl Gorllewin Cymru: www.wwamh.org.uk neu cysylltwch a Jan Batty: jan.batty@nphs.wales.nhs.uk

Pecyn Cymorth Codi Calon: Gwybodaeth ac arweiniad ar ffyrdd i greu cyfleoedd ac i gefnogi pobl sydd yn dymuno newid: www.wwamh.org.uk

Codi Calon