Mae'n bleser gan bartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Ceredigion gyhoeddi bod 18 o grwpiau lleol wedi derbyn arian o'r cynllun grantiau bychain ar gyfer Gweithgareddau Lles.

Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys:

 • Cylch Meithrin Borth, Cylch Meithrin Penllwyn, Cylch Meithrin Aberbanc and Cylch Meithrin Llanfarian - Start up cookery kits and cooking materials
 • Jig So Children's Centre - Early interventions & health improvement
 • St Padarn's Playgroup -Skill builder set
 • Ystwyth Community Transport Group - Widen service of community transport for outpatients
 • Llandysul Family Centre - Self development course – to deal with stress, coping strategies for mental/emotional wellbeing
 • Lampeter Family Centre - Outdoor and exercise equipment
 • Clybiau Plant Cymru Kids -Focus on Food training
 • Gofal aThrwsio Ceredigion - Assessments focussing on falls prevention
 • Aberystwyth Women's Aid - Alternative Therapy Project
 • MHA (Hafan y Waun), North and South Ceredigion Residential Homes Physical Activities Groups, Tai Ceredigion and Ceredigion Day Centres Physical Activities group - Extend training
 • The Wallich Solutions Service - To establish a rough sleepers group providing sleeping bags/mats, clothing, food, homeless packs etc
 • The Wallich Access Service - Provision of diversionary activities

Dangosodd yr ymgeiswyr llwyddiannus sut y byddent yn cyfrannu tuag at wella iechyd a lles yn y sir fel rhan o Her Iechyd Ceredigion.

Dywedodd y Cynghorydd Gethin James partneriaeth Iechyd a Lles y Sir 'Cawsom ein synnu gan yr ymateb i'r cynllun grantiau, ac mae'n anffodus nad oedd modd inni gynorthwyo pob un o'r rhai a ymgeisiodd. Roedd safon y ceisiadau yn uchel ac mae'n dda gennyf ddweud ein bod wedi gallu cynorthwyo'r grwpiau lleol hyn yn eu gwaith wrth iddynt geisio gwella iechyd a lles. Edrychaf ymlaen at gael adborth oddi wrth y grwpiau llwyddiannus hyn dros y misoedd nesaf wrth iddynt weithredu eu prosiectau.'

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Toft – 01545 574128 neu e-bost gaynor.toft@ceredigion.gov.uk