Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cefnogi Her Iechyd Cymru drwy'r fenter Her Iechyd Ceredigion sy'n cynnig gweithgareddau a gwybodaeth ynglyn â gwella iechyd a lles. Sut felly...

Nid oes yn rhaid i chi fod yn gyfoethog i ddilyn ffordd iach o fyw. Gall gweithgareddau pob dydd megis cerdded i fyny'r grisiau yn hytrach na chymryd y lifft, neu gerdded i'r siopau yn hytrach na neidio i'r car wneud gwahaniaeth mawr i'ch iechyd. Nid oes yn rhaid i chi ymuno â chlwb iechyd neu gampfa ddrud i wneud mwy o weithgareddau corfforol.

Os ydych am lwyddo i sicrhau ffordd iach o fyw, mae'n bwysig nad ydych yn gwneud gormod o newidiadau ar yr un pryd.

Mae sicrhau newid yn eich ffordd o fyw yn dipyn o gamp – ac mi fydd yn gwneud gwahaniaeth. Er enghraifft, os ydych yn ysmygu a'ch bod yn rhoi'r gorau iddi, gallech chi ychwanegu pum mlynedd at eich disgwyliad oes. Gall bwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau yn feunyddiol ychwanegu tair blynedd arall. Felly gwnewch yr ymdrech – a byddwch yn teimlo llawer yn well!

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Pe hoffech chi ragor o wybodaeth yngl?n â dilyn ffordd iachach o fyw ac er mwyn bod yn rhan o Her Iechyd Cymru, ffoniwch am wybodaeth i'ch rhoi ar ben ffordd. Y rhif yw 0845 606 4050. Neu gallwch ymweld â'r wefan ar www.heriechydcymru.org.