Rhaglenni Cerdded

Grwp o cerddwyr gyda ciNid oes dim dwywaith amdani, mae cerdded yn llesol ichi. Mae'n gwneud lles i'ch calon, mae'n gwneud lles i'ch ysgyfaint, mae'n hybu twf cyhyrau ac esgyrn eich plant ac mae'n hybu'ch teimlad o ffyniant! Mae tystiolaeth wyddonol gref erbyn hyn yn ategu'r buddion lawer i'r iechyd o gerdded yn rheolaidd.

Mae Ceredigion â'i harfordir a'i chefn gwlad hyfryd yn darparu amgylchedd delfrydol ar gyfer mynd allan i'r awyr agored, ac mae llawer o deithiau cerdded ar gael i bobl â'r holl wahanol lefelau o allu.

Dolen i'r Age Concern Cymru ar y wefan: www.ageuk.org.uk/cymru

Mae rhestr o deithiau cerdded lleol ar gael ar ein gwefannau lleol ar gyfer twristiaeth a cherddwyr: