Darganfyddwch sut mae teithio byw o fudd i iech.

Mae'r ddalen wybodaeth ddiweddaraf gan Teithio Byw Sustrans Cymru yn adolygu tystiolaeth ynghylch manteision iechyd gweithgaredd corfforol - yn enwedig cerdded a beicio - ar gyfer menywod. Mae'n dod i'r casgliad bod gweithgaredd corfforol yn hollbwysig i wella ansawdd bywyd a lleihau risg llawer o glefydau an-nhrosglwyddiadwy ac mae'n nodi manteision perthnasol i ryw.

Ymwelwch â'r gwefan i ddarganfod mwy: www.sustrans.org.uk