Dechreuwch fod yn Actif, Parhewch i fod yn Actif!

​Mae'n bwysig ein bod yn actif drwy gydol ein hoes a gall y Canllawiau hyn fod yn defnyddiol yn ystod unrhyw gyfnod o'ch bywyd:

Mae'n ddefnyddiol hefyd i weld beth ddylai plant yn eich gofal fod yn ei wneud. Gall hyrwyddo byw yn actif wella iechyd corfforol a meddyliol y boblogaeth gyfan.

Nid yw gweithgaredd corfforol yn ymwneud â chwaraeon cystadleuol a mynd i'r gampfa yn unig; mae cerdded bob dydd yn cyfrif, a gellir ymgorffori hyn yn hawdd yn eich bywyd bob dydd. Gellir gweld manteision gweithgaredd corfforol drwy wneud sesiynau o ddeg munud neu fwy bob dydd. Mae gwneud sesiynau byr o weithgaredd corfforol yn haws i bobl sydd heb fod yn actif ers cryn amser, ac mae'r rhai sydd yn byw bywydau prysur yn ei chael yn anodd blaenoriaethu gweithgareddau.

I'r rhai hynny sydd heb fod yn actif, mae'n bwysig iawn caniatau i'r corff addasu i fod yn actif unwaith eto. Mae gweithgaredd corfforol yn weithgaredd risg isel i'r rhan fwyaf o bobl. Fodd bynnag, mae'r risg y bydd diffyg gweithgaredd yn arwain at iechyd gwael yn un uchel, felly dylem ni wario llai o amser yn eistedd am gyfnodau hir.