Mae'r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol yn cynnig rhaglen 16 wythnos, wedi'i cynllunio yn ol anghenion unigolion, a nodwyn gan eu Meddyg Cyffredinol i gyfrannu mewn ymarfer corfforol o safon uchel a llesol.

Gall cymryd rhan yn y cynllun drwy ymweld a'ch meddyg. Os byddwch yn gymwys, fydd aelod o dîm Ymyriad Iechyd Cyngor Sir Ceredigion yn cysylltu a chi i gwneud apwyntiad.

Mae gan y cynllun nifer o buddiannau iechyd, yn gorfforol ac yn seicolegol megis cyhyrau cryfach, help i barhau i fod yn annibynnol, y gallu i gweithredu'n well yn y byd yn ogystal a magi hyder.

Am rhagor o wybodaeth ynglŷn ar cynllun cysylltwch a Paul Jones, Cydlynydd Atgyfeirio Cleifion 01970 633610 or 07812087968

www.ceredigionactif.org.uk

Dosbarthiadau Sadrwydd Osgo

A ydych chi neu rhywun chi'n nabod yn ofn cwympo? Mae'r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corff yn cynnal dosbarthiadau sadrwydd osgo ar draw Ceredigion. I rhai, mae'r dosbarthiadau yma yn gallu lleihau y siawns o gwympo hyd at 54%. Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a'ch meddyg teulu neu Paul Jones, Ceredigion Actif: 01970 633610 neu paul.jones@ceredigion.gov.uk.