Mae Hamdden, Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol yn hanfodol i ansawdd bywyd, lles cymdeithasol, iechyd a'r economi leol.

Ein datganiad cenhadaeth yw:

"Hybu ffyrdd iach o fyw i bobl yng Ngheredigion drwy ddarparu a datblygu cyfleoedd i gymryd rhan mewn Hamdden a Chwaraeon egnïol"

Logo Ceredigion ActifP'un a ydych yn breswylydd ynteu'n ymwelydd ag ardal Ceredigion, mae gennym rywbeth i bawb. Mae gennym Ganolfannau Hamdden sy'n cynnig rhychwant llawn o weithgareddau a dosbarthiadau ac sydd yn aml yn gartref i ystod wych o glybiau a chyrsiau a redir gan asiantaethau allanol.

Defnyddiwch y tudalennau hyn i ddod o hyd i leoliad eich dewis, neu'r un sydd nesaf at gartref.

www.ceredigionactif.org.uk