Gall cynyddu'ch gweithgarwch corfforol wneud y canlynol:

 • lleihau'r perygl o glefyd coronaidd y galon
 • rhwystro a rheoli pwysedd gwaed uchel
 • rhwystro a rheoli Clefyd y siwgr math II
 • rhoi mwy o egni ichi – y gallu i ymdopi'n well â gorchwylion beunyddiol
 • lleihau gofid ac iselder
 • lleihau straen – yn helpu pobl i ymlacio'n haws
 • gwella hunan-barch
 • cryfhau esgyrn a lleihau'r perygl o osteoporosis
 • cryfhau'r cyhyrau
 • gwella cydbwysedd, ystwythder a symudoledd
 • rhoi mwy o annibyniaeth yn eich henaint – bydd unigolion yn medru ymdopi'n haws â gorchwylion beunyddiol
 • darparu'r cyfle i gwrdd a chymdeithasu â chyfeillion newydd
 • helpu pobl i golli pwysau neu i gadw pwysau eu corff yn gyson
 • rhoi synnwyr i bobl o fod wedi cyflawni rhywbeth
 • cynyddu mwynhad – gall gweithgarwch corfforol fod yn hwyl

Er bod llawer o bobl yn gwybod pa weithgarwch corfforol sydd o les iddynt, maent yn aml yn ansicr sut i gymryd y camau cyntaf tuag at fwy o weithgarwch. Mae sawl cynllun ar waith o fewn y sir sydd â'r nod o gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol.