Fforwm Rhieni a Goflawyr Ceredigion yw llais y rhieni a gofalwyr rheina yng Ngheredigion sydd yn dioddef o anabledd.

Mae'r Fforwm yn gweithio i godi proffil rhieni a gofalwyr rheina sydd yn dioddef o anabledd yng Ngheredigion, yn hyrwyddo ei hawliau drwy diogelu eu barn a'u cynrychioli mewn digwyddiadau ymgynghoriadau a cyfarfodydd ar draws Ceredigion. Mae cyfarfodydd y fforwm yn cynnwys cyfle i ddysgu am beth sydd 'mlaen, i gwrdd a rhieni a gofalwyr eraill, rhannu profiadau ac i ddarllen y cylchlythyron sydd yn llawn gwybodaeth perthnasol.

Am rhagor o wybodaeth ewch i'r gwefan: www.allwalesforum.org.uk neu ffoniwch: 07977389505 neu ebostiwch: roger.allwalesforum@comeuro.co.uk.