Bwriad Her Iechyd Ceredigion yw hybu digwyddiadau yngl?n ag iechyd a ffordd o fyw ledled y sir.

Ymwelwch â gwefan Galw Iechyd Cymru at www.nhsdirect.wales.nhs.uk neu ymwelwch a'r Gwasanaeth Lleol at www.nhsdirect.wales.nhs.uk/localservices.

Logo Gale Iechyd Cymru

Eich Meddygfa Lleol

Eich Meddygfa Lleol Manylion Ffôn
Aberaeron Meddygfa Tanyfron 01545 570271
Aberystwyth Meddygfa'r Eglwys
Meddygfa Padarn
Grwp Meddygol Ystwyth
01970 624855
01970 624545
01970 613500
Llanilar Canolfan Iechyd Llanilar 01974 241556
Borth Ymarfer Meddygol Borth 01970 871475
Aberteifi Meddygfa Ashleigh
Canolfan Iechyd Aberteifi
01239 621227
01239 612021
Llanbedr Pont Steffan Ymarfer Meddygol Llambed 01570 422665
Llandysul Meddygfa Llynyfran
Meddygfa Teifi
01559 364000
01559 362221
Llanybydder Meddygfa Brynmeddyg 01570 480244
Cei Newydd Y Feddygfa 01545 560203
Castell Newydd Emlyn Meddygfa Emlyn 01239 710479
Tregaron Meddygfa Tregaron 01974 298218

Eich Gwasnaeth Iechyd Lleol

Eich Gwasanaeth Iechyd Lleol Manylion Ffôn
Bwrdd Iechyd Hywel Dda   01437 771220
NHS Direct Cyngor meddygol 24 awr y diwrnod 0845 46 47
Llinell Gwybodaeth Deintyddol GIG Gymru    0845 6010128
Ysbyty Glangwili Caerfyrddin  Uned Gofal Dwys 01267 235151
01267 248691
Ysbyty Tywysog Philip Llanelli    01554 756567
Ysbyty Bronglais Aberystwyth    01970 623131
Ysbyty Withybush    01437 764545