Hyfforddiant Iechyd Meddwl Newydd 'i bawb'.

Mae anawsterau iechyd meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar ohonom bob blwyddyn, sy'n golygu ei bod yn fwyfwy tebygol fod rhywun yr ydym yn eu hadnabod yn wynebu anawsterau o'r fath.

Mae'r cwrs hyfforddiant byr hwn yn eich galluogi i adnabod pan fo rhywun yn datblygu anawsterau, rhoi cymorth ar unwaith i rywun sydd mewn trallod a'u cyfeirio at wasanaethau cymorth priodol. Datblygwyd y cwrs hyfforddiant 12 awr yn Awstralia, a gyda chefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad fe fydd ar gael ledled Cymru. Mae'r cwrs yn arbennig o berthnasol i weithwyr yn y rheng flaen sy'n debygol o fod mewn cysylltiad â phobl mewn trallod meddwl, ond mae hefyd yn addas i bobl sydd eisiau bod yn barod i gynorthwyo cyfaill neu berthynas, neu bobl yn eu gwaith neu'r gymuned.

Mae Mind Aberystwyth yn darparu'r cwrs yng Ngheredigion yn rheolaidd. Gellir hefyd trefnu cyrsiau hyfforddiant cyfleus yn y gweithle.

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau yng Ngheredigion cysylltwch â Mind Aberystwyth ar 01970 626225 neu e-bostiwch: training@mindaberystwyth.org

Am fwy o wybodaeth ynghylch Cymorth Cyntaf iechyd Meddwl (Cymru) ewch i: www.mhfa-wales.org neu galwch 02920 346581.