Mae CAVO yn hyrwyddo a chefnogi gweithred wirfoddol gymunedol yng Ngheredigion.

Logo Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol CeredigionYmwelwch â gwefan i ddarganfod mwy: www.cavo.org.uk.

Newyddion CAVO

Ar gyfer cyfeirlyfr o neuaddau, llefydd cyfarfod, cyfarpar ac adnoddau cymunedol, ymwelwch â gwefan: www.ceredigionhalls.org.uk.