Mae achosion o glefyd Lyme wedi cynyddu'n ddirfawr yn y Deyrnas Gyfunol yn y blynyddoedd diweddar ac felly hoffem eich atgoffa chi oll, yn enwedig os byddwch chi'n treulio llawer o amser yn yr awyr agored (yn eich gwaith a'ch amser hamdden) eich bod chi'n ymwybodol o drogod a'r peryglon sydd ynglŷn â nhw.

Haint bacteriol yw clefyd Lyme ac y mae trogod sydd wedi eu heintio'n ei drosglwyddo i bobl. Mae trogod fwyaf tebygol o frathu ddiwedd y gwanwyn, ddechrau'r haf ac yn yr hydref ac yn aml does neb yn sylwi arnynt.

Nid yw pob trogen yn cario haint ac felly ni wnaiff pob brathiad drosglwyddo clefyd. Er hynny, gall trogen aros yn ei lle'n sugno gwaed am ddiwrnodau cyn gollwng ei gafael a pho hwyaf y bydd trogen sydd wedi ei heintio'n sownd po fwyaf yw'r tebygolrwydd y bydd haint.